Skönabäcks GF

Skönabäcks GF bildades 2010 och har som målsättning och uppdrag att genomföra barnlägret ”Hällevikslägret” som genomförts sedan 1928 på platsen/anläggnignen som även kallas Hällevikslägret.

Styrelse
Ulf Sjöberg (ordförande), Carl Sjöberg (vice ordförande), Anna Strömbeck (sekreterare), Torulf Sjöberg (kassör), Ulf Lönnqvist, Hanna Whålin, Paula Stahman, Patrick Eneström, Hanna Marie Sjöberg Wallnäs, Ingrid Sandberg, Elfrida Klacka

Suppleanter:
Magnus Milton, Emmy Karlsson

Valberedning:
Petronella Danås, Johanna Friberg och Karolina Friberg

Adjungerad:
Agneta Wallnäs

Firmatecknare:
Ulf Sjöberg, Carl Sjöberg, Torulf Sjöberg

Bankgiro:
881-7504

Organisationsnummer:
802458-2937

Swish:
Förtäring: 123 338 09 87
Fotokatalog: 123 635 54 99
Lägerprylar, kläder och lägervän: 123 593 49 06