Om oss

Hällevikslägret grundades 1928 av Fritz och Märta Sjöberg. Syftet var och har alltid varit att ge barn meningsfulla, innehållsrika och nyttiga sommarveckor på en trivsam lägerplats med bad, sol, friluftsliv, i kombination med enkel gymnastik, lekar och idrott.

Lägrets huvudmålsättning har alltid varit social – att lära barn umgås med varandra, att lära ut hänsynstagande och hjälpsamhet och att få till stånd ett gott kamratskap och en god gemenskap.

Sedan 1928 har lägerverksamheten växt och allt fler och bättre byggnader har uppförts. Denna anläggning hyr vi ut vår, sommar och höst när inte barnlägret pågår. Framförallt är det lägerskolor och andra idrotts- och gymnastikföreningar som hyr, men även privatpersoner när möjlighet finns.

Hällevikslägret är alltså dels ett barnläger (som Skönabäcks GF anordnar varje år) samt benämningen på själva platsen och lägerområdet. Detta område ägs och förvaltas av alliansföreningen Blekinges Hälleviksläger.