Ledare för barnen

  • Det är våra lägerledare som närmast har hand om barnen under lägertiden.
  • 3-6 ledare ansvarar för ett logement/sovsal med ca 30-35 barn.
  • De flesta ledarna som kommer till lägret är lärare, barn-, gymnastik- eller idrottsledare samt studerande.
  • Minimiålder för att vara ledare är 18 år (16-17 om man genomfört Gymnastikförbundets baskurs eller motsvarande).
  • Totalt är det ca 40 ledare på lägret, varav ungefär hälften varit på lägret tidigare.
  • Under hela lägertiden finns det också ett 30-tal funktionärer och instruktörer som bor på lägret som hjälper till och ansvarar för all lägerverksamhet i övrigt (klicka här för mer info)