Barnlägret

Hällevikslägret är ett av landets största barnläger med gymnastik, lek och idrott som huvudprogram. Lägret är ett s k breddläger, vilket innebär att alla barn i åldern 9-13 kan söka lägerplats. Hällevikslägret har en social huvudmålsättning.

Dagsprogrammet vid Hällevikslägret omfattar främst gymnastik, idrott, bollsporter, lekar samt bad och simutbildning.

Omrking 300 barn deltar årligen i lägret (som pågår i 14 dagar).

Drygt 90 ledare, instruktörer och funktionärer är verksamma vid lägret. Lägret har en egen orkester och egen sjukvårdsenhet. Samtliga ledare deltar innan lägret börjar i en fem dagars kurs i ungdomsledarskap (och lägerorganisation m m), i kursen ingår även instruktion i gymnastik och skolidrott.