Barnlägret

Hällevikslägret är ett av landets största barnläger med gymnastik, lek och idrott som huvudprogram. Lägret är ett s k breddläger, vilket innebär att alla barn i åldern 9-13 kan söka lägerplats.

Dagsprogrammet vid Hällevikslägret omfattar främst gymnastik, idrott, bollsporter, lekar samt bad och simutbildning.

Omrking 300 barn deltar årligen i lägret (som pågår i 14 dagar).

Drygt 90 ledare, instruktörer och funktionärer är verksamma vid lägret. Lägret har en egen orkester och egen sjukvårdsenhet. Samtliga ledare deltar innan lägret börjar i en fem dagars kurs i ungdomsledarskap (och lägerorganisation m m), i kursen ingår även instruktion i gymnastik och skolidrott.


HÄLLEVIKSLÄGRETS MÅLSÄTTNING

Vårt mål
Hällevikslägret ska utgöra en miljö som får barn att växa, må bra och ha roligt. Lägret ska vara en plattform för att lära känna nya vänner och skapa förståelse för varandra.

Vår idé
Lägret startade med idén om att lägerliv är fostrande och hälsofrämjande. Samhället står ständigt inför nya utmaningar. Nu som då tror vi dock på lägerlivets utvecklande och lärande kraft. Idén är densamma men med nya utmaningar!