Avgifter och återbud

Nedan gäller preliminärt för lägret 2018.

 • För barn i Blekinge: 3.200kr
 • För barn utanför Blekinge: 3.700kr
 • Av lägeravgiften är 20 kr medlemsavgift till Skönabäcks GF.

Inbetalning:

 • Faktura skickas ut till alla som blir erbjudna en plats.
 • När avgiften är betald har man en garanterad plats på lägret.
 • Någon särskild bekräftelse på att vi mottagit betalningen skickas ej ut. Dock skickas påminnelse ut till de som inte betalt inom förfallo datum och vid upprepad inbetalning tappar man platsen. 

Bidrag:
Inom några kommuner lämnas bidrag till lägeravgiften. De kommunala bidragens storlek är f n (2017 års bidragsnivå):

 • Olofström 560kr (varav 300kr från Lions Club)
 • Barn från Bräkne-Hoby får bidrag från Lions Club på 500kr
 • Sölvesborg 100kr
 • Bromölla 500 kr från Lionsklubbarna

Dessa bidrag är reglerade i fakturan.

Återbetalning

 • Vid återbud innan lägret har börjat återbetalas hela beloppet förutom en bokningsavgift på 500kr
 • För barn som lämnar lägret med anledning av annat än sjukdom återbetalas inte lägeravgiften (bedömning görs av lägrets sjuksköterskor och läkare)
 • Undantag av ovan kan dock ske om det gäller de 3 första dagarna, då återbetalas hela beloppet förutom en bokningsavgift på 500kr samt dygnsavgift på 300kr/dygn. Återbetalningar utförs efter att lägret är slut.
 • För barn som lämnar lägret pga sjukdom (bedömning görs av lägret sjuksköterskor och läkare) återbetalas hela beloppet förutom bokningsavgift på 500kr samt dygnsavgift på 300kr/dygn för de dagar barnet varit på lägret. Återbetalning utförs efter att lägret är slut.
 • Ibland kan det vara så att ett barn inte fungerar i lägermiljön och med de andra lägerbarnen. Vid sådant tillfälle försöker vi så långt vi kan men någon gång har det blivit aktuellt med att barnet inte kan stanna kvar. Vid sådana situationer där lägerledningen blir tvungna att skicka hem barnet återbetalas inte avgiften.

Det är viktigt att föräldrar eller anhörig finns tillgängliga på telefon under lägertiden och har möjlighet att ta hand om barnet om så behövs inom någon dag.